22ª Fira d'Artesans Miniaturistes

 Dissabte/Sábado 9 

Diumenge/Domingo 10

NOVEMBRE/Noviembre de 2024

A les / En las Cotxeres de Sants- Carrer de Sants 79

Si voleu participar, emplenar el formulari que trobareu al final d'aquesta pàgina

Si queréis participar, rellenar el formulario que encontraréis al final de la página

 

En el preu entra:

taula 2 x 1m + 2 cadires + mantell de color cru + accés a punt de llum + identificacions +

propaganda en diferents mitjans

 

El precio cubre: 

mesa 2 x 1m + 2 sillas + mantel de color crudo + acceso a punto de luz + identificaciones +

propaganda en diferentes medios

 

 Preu taula/Precio mesa

140€ fins/hasta el 1 de Setembre/Septiembre

160€ a partir d'aquesta data/ a partir de esa fecha

 

 

 

 Pagament a / pago en BBVA

Número de cuenta:   ES6001825326010201977075

Si us plau, posar a "concepte" el nom comercial de l'artesà.

Por favor, poner en "concepto" el nombre comercial del artesano.

 

Si és el primer cop que participa, per favor envieu-nos fotos de les seves miniatures.
      Si es la primera vez que participa, por favor envíenos fotos de sus miniaturas.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.