21ª Fira d'Artesans Miniaturistes

 DISSABTE/Sábado 23  

SETEMBRE/Septiembre de 2023

A les / En las Cotxeres de Sants- Carrer de Sants 79

Si voleu participar, emplenar el formulari que trobareu al final d'aquesta pàgina

Si queréis participar, rellenar el formulario que encontraréis al final de la página

 

En el preu entra:

taula 2 x 1m + 2 cadires + mantell de color cru + accés a punt de llum + identificacions +

propaganda en diferents mitjans

 

El precio cubre: 

mesa 2 x 1m + 2 sillas + mantel de color crudo + acceso a punto de luz + identificaciones +

propaganda en diferentes medios

 

 Preu taula/Precio mesa

95€ fins/hasta el 1 de Juliol/Julio

110€ a partir d'aquesta data/ a partir de esa fecha

 

 

 

 Pagament a / pago en BBVA

Número de cuenta:   ES6001825326010201977075

Si us plau, posar a "concepte" el nom comercial de l'artesà.

Por favor, poner en "concepto" el nombre comercial del artesano.

 

Si és la primera vegada que participa, per favor envieu-nos fotos de les seves miniatures.
      Si es la primera vez que participa, por favor envíenos fotos de sus miniaturas.

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.